Kan man spela Minecraft här?

Ja, men dotMINE servern har inte någon koppling eller något samröre med Mojang AB. dotMINE bör inte heller betraktas som ett företag som Mojang AB rekommenderat. Alla bidrag eller köp som görs på denna servern går till dotMINE.

Write comment

You have to be logged for adding comment.